Written by izomum

Tarım Sektörü

 

* Soğuk hava depoları

* Soğutma boru ve tankları

* Sıcak depolar

* Silolar